Společnost vznikla v roce 1994 jako zpracovatel dřevní hmoty na stavební a truhlářské řezivo. Na jaře 1994 na vykoupených pozemcích v obci Biskoupky jsme zahájili výstavbu, ve které se nacházela malá kancelář, sklad a brusírna, kde byla instalována rámová a rozmítací pila. Jiý v červenci téhož roku jsme zahájili provoz pořezem kulatiny a výrobou řeziva. Tak, jak situace a naše možnosti dovolovaly, jsme se stále snažili přizbůsobovat požadavkům našich zákazníků a celkově trhu.

    Do roku 1996 se výroba zaměřovala na paletové přířezy, které byly dodávány zejména do Itálie. Postupem doby se naše výroba zaměřovala na zpracování řeziva a jeho užití až po finální výrobek. Toto však vyžadovalo další prostory, strojní vybavení a kvalifikované personální obsazení. Následně byla provozovna rozšířena o truhlářskou výrobu, se kterou souviselo zřízení sušáren řeziva. Od jednoduché výroby jsme postupně rozšiřovali naše portfolio výrobků až po složitější a sofistikovanější výrobky jako např. speciální zahradní nábytek z akátového masívu (Německo), systémy manipulační a stavební techniky (Rakousko), atypické palety (Itálie). Pro tuzemský trh to byly zejména sbíjené střešní konstrukce, nosníky, pergoly, altány, vybavení dětských hrišť atd.

    Od roku 1996 jsme se začali zabývat výrobou jednoduché obalové techniky - přepravních beden, až po náročnější aplikace a řešení s různými typy fixačních prvků a výbav. V dnešní době tato výroba tvoří 98 % celkové produkce. Současně jsme vyšli vstříc potřebám našich zákazníků reagovat flexibilně na požadované nadstandartní termíny dodání zboží pořízením vlastní nákladní přepravy. Aktuálně má naše provozovna dvě výrobní haly, jednu skladovací a provozní budovu se sociálním zázemím, jídelnou, kanceláří a dílnou fixačních prvků. Společnost Josef Holas je také vnímána jako významný regionální zaměstnavatel s orientací na neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikací vlastních zaměstnanců s cílem dosáhnout vždy nejvyšší možné kvality při zachování ekonomiky výroby.