Dotace

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

03.03.2021 18:18

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023979

Realizace energetických opatření v rámci společnosti Dřevosek, s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti provozu, potažmo pak výrobního procesu společnosti Dřevosek, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročných technologií zkracovací pily na dřevo a sušárny řeziva v rámci činností souvisejících se zpracováním dřeva a díky realizaci opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k instalaci FVE s akumulací pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.